Global update ข่าวเศรษฐกิจ

GBP แข็งค่า… หลังรัฐสภา ไม่เห็นชอบ Brexit ที่ไร้ข้อตกลง │ ข่าว Forex วันนี้

เมื่อคืนนี้ มีกำหนดลงมติในประเด็นการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) โดยไม่มีข้อตกลง ซึ่งรัฐสภาอังกฤษลงมติเอกฉันท์ ว่า ‘ไม่เห็นชอบ’ ต่อการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไร้ข้อตกลง

ส่งผลให้เงินปอนด์แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาด Forex เมื่อคืนนี้ (13 มี.ค.)

GBPUSD 14.03.19

Chart GBP/USD (14 March 2019)

อย่างไรก็ตาม ประเด็นการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) นี้ ยังไม่จบลง เพราะคืนนี้ ตามเวลาไทย จะมีการลงมติเห็นชอบ การขอยืดเวลา Brexit ออกไปจากสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งหากรัฐสภาเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปก็คือ การไปเจรจาเงื่อนไขดังกล่าวกับ EU แต่หากรัฐสภาไม่เห็นชอบ อังกฤษก็ต้องแยกตัวออกจาก EU ภายในสิ้นเดือนนี้