วิเคราะห์ค่าเงินเยน 2018 :
ข่าวเศรษฐกิจ

วิเคราะห์ค่าเงินเยน 2018 : USDJPY Super Reversal Confirm

วิเคราะห์ค่าเงินเยน 2018 : USDJPY Super Reversal Confirm

ก่อนจะไปพิจารณา ระดับราคา ที่สะท้อนจิตวิทยา และ อารมณ์ของผู้เล่น ในตลาด GKFX Prime เคยออก บท วิเคราะห์ค่าเงินเยน 2018 ว่า ควรจะอยู่ ในอิทธิพลของ “สงครามการค้า” แต่แข็งค่าขึ้นมา จากการเป็น Safe Asset

แต่ปัญหา คือ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ( BOJ ) ได้แถลงต่อ รัฐสภาญี่ปุ่น ว่า ประเทศของตัวเอง มีความจำเป็นต้อง ” ผ่อนคลาย นโยบายการเงิน ” เพื่อให้ เงินเฟ้อ ถึงเป้าหมาย

ในทางทฤษฏี นั้น การ ” ผ่อนคลาย ” จะเป็นการเพิ่ม อุปทาน ในระบบ ( เม็ดเงิน )ให้มากขึ้น ซึ่ง จะทำให้ มูลค่าของ เงินต่ำลง เท่ากับ เงิน Yen จะอ่อนค่าลง

ซึ่ง ในทางกราฟ เราได้เห็น การเคลื่อนไหว ที่น่าสนใจ ใน 2 ส่วน อย่างแรก ราคาทำสิ่งที่เรียกว่า Bullish Divergence ซึ่งเกิดจาก อัตราการเพิ่มขึ้น ของแรงซื้อ ที่มากกว่า ค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว ของราคา ทำให้เครื่องมือ Oscillator เคลื่อนไหว ไม่สอดคล้อง กับ ราคา และ หลังจากนั้นมีการ Confirm ด้วยสัญญาณ แท่งเทียน Bullish Engulfing อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งปัจจัยพื้นฐาน ที่ผลักดันราคาให้อ่อนค่า ประกอบกับ สัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกว่า ราคากำลังจะ Reversal เปลี่ยนแนวโน้มแล้ว จึงเชื่อว่าจะได้เห็น USDJPY เป็นขาขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์