หลักสูตรฟอเร็กซ์ E-Learning

หลักสูตรฟอเร็กซ์ E-Learning ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลางไปจนถึงระดับมืออาชีพ พร้อมทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อวัดระดับความรู้เพื่อเริ่มต้นในตลาดได้อย่างมั่นใจกับหลักสูตร

  • New Trader
  • Beginner
  • Investor
  • Self Trader