[ indicator forex ] Indicator คืออะไร
Basic forex

[ indicator forex ] Indicator คืออะไร

[ indicator forex ] Indicator คืออะไร

Indicator คือ ตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเป็นตัวที่สามารถบอกข้อมูลสำหรับการเทรดของคุณ ได้โดยตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนมาจากราคาแล้วแปลงค่าเป็นตัวเลขออกมาให้เราเพื่อคำนวณในการเข้าเทรด โดย Indicator มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่นิยทเรียกกันว่า “อินดี้”

ประโยชน์ของ Indicator

1.ช่วยบอกเทรน (trend) หรือแนวโน้มหลักว่าเป็นไปในทิศทางใด

2.สามารถบอกสัญญาณซื้อหรือขายได้ พร้อมทั้งบอกจุดที่เราจะทำการปิดคำสั่งซื้อขาย ตามเงื่อนไขที่เราได้ตั้งขึ้น

3.ช่วยลดความเสี่ยงในจุดเข้าซื้อขาย