[ คู่มือ forex ] spread ค่าเงิน คือ
Basic forex

[ คู่มือ forex ] Spread คืออะไร

[ คู่มือ forex ] Spread คืออะไร

Spread คือ ค่าธรรมเนียมในการเทรดไม่ว่าจะเทรดคู่เงินใดๆ ใน ตลาด Forex ก็ตามคุณจะต้องติดลบทันทีที่เปิดออร์เดอร์ เพราะเราต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ โดย Spread หมายถึงความส่วนต่างของราคา Bid กับ Ask คือ ราคารับซื้อกับราคาขายจะไม่เท่ากัน
Bid , Ask คืออะไร
Bid คือ ราคาที่โบรกเกอร์รับซื้อ
Ask คือ ราคาที่่โบรกเกอร์ขายให้
เราจะเปรียบเทียบเหมือนกับร้านทองเมื่อเราเข้าร้านทองจะมีป้ายหน้าร้านว่า ราคารับซื้อ 19,900 บาท และราคาขาย 20,500 บาท ถ้าหาหเราซื้อทองและขายทันทีนั่นคือเราจะเสียส่วนต่างของราคา 600 บาท เปรียบเสมือนค่า spread
แต่ละโบรกเกอร์จะมีเงื่อนไขการหักค่า Spread ที่แตกต่างกัน บางประเภทบัญชีอาจจะไม่มีการหัก Spread เลยก็ได้ แต่ทางโบรกเกอร์ก็จะหักเป็นค่า Commission แทนซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดสัญญาที่เปิด