สินเชื่อ ธ.อ.ส

Турбозайм
อัตราดอกเบี้ย 4-28%
วงเงินสูงสุด ถึง 6000000 บาท
อายุผู้ยืมเงิน จาก 22 ปี
ระยะเวลา 1-120 เดือน
การขอสินเชื่อ สินเชื่อ ธ.อ.ส

คำอธิบาย

สินเชื่อ ธ.อ.ส. “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” ปล่อยวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% 2021 (2564)


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกค้ากับธนาคาร ธ.อ.ส หรือได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท แล้วต้องการซื้อที่ดินพร้อมที่อยู่อาศัย ห้องชุด ซื้ออุปกรณ์ช่วยเกี่ยวกับการอยู่อาศัย ต่อเติม ซ่อมแซม หรือขยายที่อยู่อาศัย เราขอแนะนำสินเชื่อ ธ.อ.ส. “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” 2021 (2564) ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ซึ่งใครที่เริ่มสนใจกับสินเชื่อที่ว่านี้แล้ว ก่อนตัดสินใจกู้เราลองไปศึกษาข้อมูลสักเล็กน้อยกันก่อนดีกว่า


สินเชื่อ ธ.อ.ส. “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” 2021 (2564)

ในส่วนของการขอสินเชื่อ ธ.อ.ส. “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” ปล่อยวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ให้ไม่ต่ำกว่า 54 เดือน (4 ปี 6 เดือน) และไม่เกิน 40 ปี (ระยะเวลาขอกู้และอายุคนกู้ร่วมต้องไม่เกิน 70 ปี) เรื่องอัตราดอกเบี้ยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ใน 1 – 2 ปีแรกเป็นดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 1.99%

  • ปีที่ 3 เป็นดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.75%

  • ปีที่ 4 ต่อปีมีดอกเบี้ย MRR-2.00%

  • ปีที่ 5 เป็นต้นไปจนจบสัญญาเงื่อนไข แบ่งรายละเอียดเป็น กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ ดอกเบี้ยแบบ MRR, กรณีรายย่อยทั่วไป ต่อปีดอกเบี้ยแบบ MRR-0.75% และกรณีรายย่อยสวัสดิการ ต่อปีดอกเบี้ย MRR-1.00% 

หมายเหตุ : ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ธ.อ.ส MRR ต่อปีจะเท่ากับ 6.150% 


ใครบ้างที่สามารถขอสินเชื่อ ธ.อ.ส. “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” 2021 (2564)

  • คนในครอบครัวที่เป็นลูกค้ากับธนาคาร ธ.อ.ส ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และเข้าร่วมโครงการ ธ.อ.ส ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ หรือมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

  • คนในครอบครัวของผู้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน จำนวนเงิน 5,000 บาท (3 เดือน)


เอกสารที่ต้องใช้

1. หลักทรัพย์ค้ำประกัน

- หลักฐานยืนยันเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง และแบบแปลน

- หนังสือสัญญาขายที่ดินจากกรมที่ดิน (สำเนา)

- โฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/นส.3ก/อช.2 (สำเนาทุกหน้า)

- กรณีที่ต้องนำสัญญาวางมัดจำ สัญญาเช่าซื้อเคหะสถาน หรือสัญญาซื้อขาย (สำเนา)

- ใบประมาณการปลูกสร้าง และใบอนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติม

2. เอกสารผู้ขอสินเชื่อ

- อาชีพอิสระ : ทะเบียนการค้า/ห้างหุ้นส่วน/ทะเบียนบริษัท (สำเนา), ใบประกอบการทำงาน (สำเนา), บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 1 ปี (สำเนา), รูปถ่ายกิจการ และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้

- อาชีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือน/เสต็จเมนท์รับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, ใบรับรองเงินเดือน (ตัวจริง), กรณีทำงานประจำนำบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนา) มาด้วย

สำหรับใครที่ต้องการใช้งานตามวัตถุประสงค์ และมีคุณสมบัติเข้าข่ายการขอสินเชื่อ ธ.อ.ส. “โครงการบ้าน ธ.อ.ส เราไม่ทิ้งกัน” 2021 (2564) ก็สามารถโดยเดินทางไปยังธนาคาร ธ.อ.ส ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้วยตนเองเพื่อสมัครขอสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที

ส่งข้อความ

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลจะถูกซ่อนเมื่อเผยแพร่
บทวิจารณ์ของผู้ใช้

อภิปรายผล สินเชื่อ ธ.อ.ส

ไม่มีความคิดเห็นคุณจะเป็นคนแรก