สัมมนา เรียน forex การเทรดทองคำบนตลาด Forex กรุงเทพฯ
Event Gallery

สัมมนา เรียน forex การเทรดทองคำบนตลาด Forex กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่าน GKFXPrime จัดอบรม เรียน forex ให้ความรู้กับผู้สนใจ

ที่ต้องการเริ่มต้นในตลาด Forex

พบกับเจ้าหน้าที่วิทยากร ที่มีความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ ทั้ง ปัจจัยพื้นฐาน , ด้านเทคนิค, และ ระบบเทรด ในบรรยากาศถาม – ตอบ อย่างเป็นเอง

เปิดบัญชีเทรดกับ GKFXPrime
กรุงเทพ 20180625

สัมมนา เทรดทองคำบนตลาด forex ที่กรุงเทพ

« 1 ของ 2 »