bainary กับ forex
Webinar กุมภาพันธ์ 2019

เรื่อง bainary กับ forex เป็นอย่างไร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง bainary กับ forex เป็นอย่างไร

จุดประสงค์
1. เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง ตลาดการลงทุน 2 ประเภทนี้
2. เข้าใจการเทรดแบบการลงทุน กับ การเก็งกำไร

กดเพื่อเข้าชม