การสร้างระบบเทรด
มีนาคม 2019

เรื่อง การสร้างระบบเทรด

จุดประสงค์
1. ระบบเทรดควรมีอะไรบ้าง
2. การสร้างระบบเทรดที่ถูกต้อง