มีนาคม 2019

เรื่อง องค์ประกอบที่สำคัญในการเทรด

จุดประสงค์
1. องค์ประกอบสำคัญมีอะไรบ้าง
2. เข้าใจหลักความคิดของตลาดการลงทุน