WARREN BUFFETT | แรงบันดาลใจ คำคม นักลงทุน
คำคมแรงบันดาลใจ บทความ

WARREN BUFFETT | แรงบันดาลใจ คำคม นักลงทุน

WARREN BUFFETT | แรงบันดาลใจ คำคม นักลงทุน

เวลาเดียวในการซื้อสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ

คือเวลาที่ไม่มีคำว่า ‘ทำไม’ อยู่ในนั้น ”

[ WARREN BUFFETT ]

สมัครเปิดบัญชีได้ที่นี่  : คลิก

ลงทะเบียนเข้าอบรมศูนย์เรียนรู้ฟรีได้ที่  http://gkfxprime.link/th-trainingcenter