JOHN BOGLE | แรงบันดาลใจ คำคม นักลงทุน
คำคมแรงบันดาลใจ บทความ

JOHN BOGLE | แรงบันดาลใจ คำคม นักลงทุน

JOHN BOGLE | แรงบันดาลใจ คำคม นักลงทุน

“การขึ้นและลงนั้นเป็นสิ่งทีปกติ

ซึ่งเป็นแค่เพียงสองผลที่ได้รับในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยคือกฎเหล็กของตลาดการเงิน”

— JOHN BOGLE —

สมัครเปิดบัญชีได้ที่นี่  : คลิก

ลงทะเบียนเข้าอบรมศูนย์เรียนรู้ฟรีได้ที่  http://gkfxprime.link/th-trainingcenter