รวบรวมการใช้งาน Indicator พื้นฐานที่มีในโปรแกรม MT4 แนะนำการใช้งานอย่างละเอียดพร้อมทั้งเทคนิคการหาแนวโน้ม

Awesome Oscillator ( AO ) วิเคราะห์ทิศทางการแกว่งของตลาดอย่างชัดเจน
Bill Williams Indicator

Awesome Oscillator ( AO ) วิเคราะห์ทิศทางการแกว่งของตลาดอย่างชัดเจน

Awesome Oscillator ( AO ) คือตัววัดความแกว่งของทิศทางแร Read More…