Relative Strength Index ( RSI ) คือ... มีวิธีใช้งานอย่างไร ?
Indicator Oscillators

Relative Strength Index ( RSI ) คือ… มีวิธีใช้งานอย่างไร ?

Relative Strength Index ( RSI ) อินดิเคเตอร์ ที่ได้รับความนิยม เป็น ตัวบ่งชี้ โมเมนตัม ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคคือ นาย Welles Wilder ที่เปรียบเทียบขนาดของผลกำไรและขาดทุนที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวด้านราคาของหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะใช้เพื่อระบุเงื่อนไขที่ overbought หรือ oversold

คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

โดยที่ rsi = กำไรเฉลี่ยของช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด ÷ ค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่ลดลงในช่วงเวลาที่กำหนด

RSI ให้การประเมินความแข็งแกร่งของราคาที่ผ่านมา ค่า RSI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้นสำหรับการเปรียบเทียบช่วงเวลากับช่วงเวลาที่ลดลงคือ 14

วิธีใช้ RSI

เมื่อค่า RSI ที่ 70 หรือสูงกว่าระบุกำลังกลายเป็นซื้อเกินหรือ overvalued และอาจเกิดการกลับตัวลงในไม่ช้านี้ ในทางตรงกันข้ามค่า RSI 30 หรือต่ำกว่าเป็นการบ่งบอกถึงสภาพที่ขายเกินไปซึ่งอาจส่งสัญญาณการการกลับตัวขึ้นในไม่ช้านี้

ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆร่วมด้วยเพื่อความแม่นยำในการเทรด


เปิดบัญชีเทรดฟรี คลิก