Accumulation Distribution indicator คือ อะไร
Indicator Volumes

Williams Accumulation Distribution indicator คือ

Accumulation Distribution indicator คือ อะไร

Accumulation Distribution indicator คือ อะไร

Williams  Accumulation Distribution Line พัฒนาโดย Marc Chaikin เป็น indicator ที่ใช้ Volume เป็น ฐาน การคำนวณ เพื่อวัด การสะสม ของปริมาณ การเทรด ปริมาณเงิน ไหลเข้าออก ของสินค้านั้นๆ

ตัวคูณจะคำนวณ ตามความสัมพันธ์ ของราคาปิด (Close) กับราคา High และ Low
ต่อมา Money Flow Multiplier จะถูกคูณ กับ จำนวน volume ของช่วงเวลานั้น จะได้ Money Flow Volume ข้อมูลทั้งหมด ทำให้เกิด Accumulation Distribution Line นักเทรดสามารถใช้ indicator นี้ยืนยัน เทรนด์ ของเครื่องมือ ที่เทรด หรือ ใช้หาจุด กลับตัว เมื่อ indicator อยู่ห่าง จากราคาของสินค้านั้น

การคำนวณ:
A/D(i) = ((CLOSE(i) – LOW(i)) – (HIGH(i) – CLOSE(i)) x VOLUME(i) ÷ (HIGH(i) – LOW(i)) + A/D(i-1)
ความหมาย:

A/D(i) – Accumulation/Distribution indicator สำหรับแท่งราคาปัจจุบัน
CLOSE(i) – ราคาปิด
LOW(i) – ราคาแท่งต่ำสุด
HIGH(i) – ราคาแท่งสูงสุด
VOLUME(i) – ปริมาณเทรด
A/D(i-1) – Accumulation/Distribution indicator สำหรับแท่งราคาก่อนหน้า

Accumulation Distribution, A/D กำหนดโดยการปรับเปลี่ยนของราคาและปริมาณการซื้อขาย หากราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งมาก ยิ่งมีอิทธิพลการปรับตัวของราคาที่มีต่อ indicator ก็จะยิ่งมีนัยสำคัญมากขึ้น (สำหรับช่วงเวลานั้นๆ)


 

เปิดบัญชีเทรดฟรี คลิก

 

One Reply to “Williams Accumulation Distribution indicator คือ

Comments are closed.