[ ระบบเทรด ] Channel Trading | เคาะตามช่อง แล้วหาจุดยิง!
System Trading

[ ระบบเทรด ] Channel Trading | เคาะตามช่อง แล้วหาจุดยิง!

ระบบเทรด | Channel Trading | System Trading
การเทรด แบบ channel เป็น การเทรด โดยการ วางกรอบ ความน่าจะเป็น ที่ ราคาวิ่ง ที่มักจะ บ่งบอก นัยยะ สองแบบ
1. กรอบ การวิ่ง เป็นเทรน
2. กรอบ กราฟวิ่ง แบบไซส์เวย์

โดย ในการ วางการเทรด แบบ Channel สามารถ ทำได้สองแบบ

1. แบบแรก เราจะใช้เส้น เทรนไลน์ เป็นตัว กำหนด กรอบราคา channel โดย ที่เรา สามารถ ทำได้ ทั้ง ขาขึ้น และขาลง
โดยการ ตีเส้นเทรนไลน์ จากจุด ต่ำสุด และ สูงสุด ของแต่ละยอด


2. ใช้ เครื่องมือ หรือ indicator มาเป็น ตัวช่วย ในการ หา channel แต่ ทั้งนี้ ความแม่นยำ หรือ ตัวบ่งบอกจุด ก็จะมี ความแตกต่าง ตามแต่ละ indicator ที่ออกแบบ มาในจุดประสงค์การใช้งาน ที่ไม่เหมือนกัน

จากภาพทั้งสอง เราจะเห็น ราคาที่วิ่ง ชนเส้น เราจะใช้ จุดๆนั้น ในการ Take Actions ในการเข้าโดย เมื่อราคา ชนจุดบน เราจะ Sell และ เมื่อราคา วิ่งลง มาชน เส้นล่าง เราจะทำการ Buy เล่นตามสัญญาณ ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ เราจะเห็นว่า การหา กรอบ สามารถ ประยุกต์ ใช้ ได้หลากหลาย รูปแบบ ซึ่ง เป้าหมายเพื่อการ Take actions เท่านั้น ไม่ได้ เป็นการ บ่งบอก ถึงการ หาทิศทาง
เพราะ ฉะนั้น ผู้ใช้ ควรมี การจัดการ เงินทุน ของ ตัวเอง อย่างเหมาะสม เพื่อการ ควบคุมความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น